Algemene voorwaarden

Afspraken

Wij reserveren in principe vaste dagen en tijdstippen in de week voor behandelingen. Bij verhindering kan een afspraak, door beide partijen, worden verzet. Denk bij het melden van een verhindering aan de termijn van minimaal 24 uur van tevoren. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de verzekeraar vergoed. In het weekend kunt u de voicemail inspreken of een app sturen. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 30 euro.

Afwezigheid behandelaar

Door beroepsbetrokken functies kan het voorkomen dat een voorziene behandeling niet door kan gaan. Ook is er uitval mogelijk door het volgen van na- en bijscholingscursussen en bij ziekte van de logopedist. In al deze gevallen ontvangt u bericht. Wij rekenen in deze gevallen op uw begrip.

Audio / Video / Foto

Eventuele opnamen worden voor behandeldoeleinden van betrokkene gebruikt, of (indien wenselijk onherkenbaar) met toestemming voor sociale media.

Duur

De therapieduur is afhankelijk van de gestelde doelen. De duur wordt besproken en bij evaluatiemomenten indien nodig bijgesteld. Een behandelsessie duurt 30 minuten, waarvan er 20-25 minuten wordt behandeld en er 5-10 minuten aan uitwerking en administratie wordt besteed.

Huiswerk

Van u wordt een actieve deelname en het opvolgen van adviezen verwacht. Voor het effect van de behandeling is het nodig dat thuis geoefend wordt, met als richtlijn één keer per dag.

Informatie uitwisseling

Uitwisselingen en inlichtingen kunnen nodig zijn in het kader van het waarborgen van de doorgaande lijn en ter bevordering van de samenwerking met andere disciplines, ten dienste van de behandeling.

Privacy policy

Zie de website www.bouch.nl voor de privacy policy.

Stagiair(e)

Wij begeleiden zo nu en dan derde- en vierdejaars studenten van de opleiding Logopedie. Het is mogelijk dat de stagiair(e) een oefening doet of (een deel van) de behandeling op zich neemt. Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid en onder toeziend oog van de logopedist. Wij rekenen op uw medewerking.

Vergoeding

Wij behandelen op verwijzing van de huisarts, specialist en tandarts. Als u een verwijsbrief heeft, worden de kosten voor logopedische behandeling vergoed door uw verzekering. De kosten worden direct bij de verzekering in rekening gebracht. Logopedie valt onder de basisverzekering. Volwassenen dienen rekening te houden met het verplichte eigen risico. Maakt u gebruik van een restitutiepolis, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Indien u van zorgverzekeraar verandert, stelt u ons hiervan op de hoogte. Ook wanneer er andere wijzigingen zijn, vernemen wij dit graag van u.

© 2024 Bouch. logopedie | KVK 65667093 | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Studio Lef | Technische realisatie Sieronline B.V.